มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว AI แปลผลอายุร่างกายจากเลือด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว AI แปลผลอายุร่างกายจากเลือด

ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยภายหลังเปิดตัวโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ แปลผลอายุร่างกาย และอวัยวะสำคัญ ตับ ไต หัวใจ ตับอ่อนจากผลตรวจเลือด สะท้อนภาวะร่างกายแบบเข้าใจง่าย (Health AI for Biological Age and Importance organs) หรือ AI for healthcare ว่า มข.ได้พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์ (medical device) ชุดตรวจโรค (Lab diagnostics) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนชาวไทย และระดับนานาชาติ เพื่อรองรับ medical hub ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ฉะนั้น โปรแกรม AI for healthcare จึงเกิดขึ้น โดยความร่วมมือจากทีมนักวิจัยจากหลากหลายคณะ บูรณาการสร้างนวัตกรรมจากฐานข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่ซึ่งครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวโปรแกรมนี้ช่วยให้บุคคลระมัดระวังเรื่องการพักผ่อน พฤติกรรม และการบริโภค โดยหวังว่าโปรแกรมนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยรวมของประเทศได้

ศ.พัชรี เจียรนัยกร นักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ มข.และหัวหน้าโครงการดัชนีความเยาว์วัยของร่างกายแบบองค์รวมจากปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลสุขภาพ กล่าวว่า การวิจัยเป็นการนำฐานข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่ซึ่งครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเขตสุขภาพ 7, 8, 9, 10 โดยใช้ข้อมูลผู้มีสุขภาพดี 59,675 ชุด และฐานข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพเชิงลึกอีกประมาณ 3,000 ราย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว AI แปลผลอายุร่างกายจากเลือด

ข้อมูลที่เก็บใหม่จะเก็บสมการพยากรณ์อายุชีวภาพจากความยาวเทโลเมียร์ หรือส่วนปลายของโคโมโซม เมื่อร่างกายเราแบ่งตัวไปเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น ส่วนปลาย หรือที่เรียกว่าเทโลเมียร์ จะหดสั้นลงในทุกๆ รอบในการแบ่งตัว ผลการวิจัยพบว่าค่าการตรวจผลเลือดมีสมการเกี่ยวเนื่องกับอายุที่เพิ่มขึ้นตามวัย

เมื่อนำมาประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ จนกระทั่งนำมาสู่การใช้ได้จริงในการประเมินอายุร่างกาย และอวัยวะสำคัญ 4 อวัยวะ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ไต หัวใจ มีความแม่นยำเมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐาน ร้อยละ 83.7 ในเพศหญิง และ 81.5 ในเพศชาย

“โปรแกรม Health AI จะทำหน้าที่ประมวลข้อมูลที่ได้จากผลตรวจเลือด ประมวลออกมาเป็นค่าอายุร่างกาย เช่น ผลทดสอบการทำงานของหัวใจ จะประมวลค่าไขมันในเลือด คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ไขมันเลว และไขมันดี ในโปรแกรมจะแสดงค่าผลเลือด ความเสี่ยงการทำงานของหัวใจ ค่าปกติจะอยู่ที่สีเหลือง หรือเขียว ยิ่งอยู่ไปทางสีแดงแปลว่า อันตรายต้องรีบปรึกษาแพทย์ อัลกอริทึมจะแปลคำแนะนำตามผลแลปที่ได้ในแต่ละบุคคล โดยมีเป้าหมายว่า ถ้าจะส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดี จึงทำให้ร่างกายใกล้เคียงกับอายุจริง หรือจะส่งเสริมให้ดีกว่านั้น คือการชะลอวัย ทำให้อายุร่างกายอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงของเรา กระตุ้นเตือนให้ประชาชนใส่ใจรักสุขภาพมากขึ้น นั่นคือเป้าหมายของโครงการ” ศ.พัชรี กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ atlantisapartments.net

แทงบอล

Releated